Hz. Muhammed’in(S.A.V) Doğumu ve Hayatı

'La yükellefullahü nefsen illa vüs'aha..'
( Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez...)

Hz. Muhammed’in(S.A.V) Doğumu ve Hayatı

DİN

507 Okunma 0

Hz. Peygamber 20 Nisan (12 Rebiyülevvel) 571 tarihinde Mekke’de dünyaya geldi. Hz. Peygamber’in annesi, Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan Âmine’dir. Babası ise yine Ku- reyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan Abdullah’tır. Babası, Hz. Peygamber henüz dünyaya gel­meden ticaret maksadıyla çıktığı bir yolculuk sırasında Medine’de hastalanıp vefat etti. Yetim olarak hayata gözleri açan bu küçük çocuğa dedesi Abdülmüttalip tarafından, Araplar arasında az rastlanan Muhammed adı verildi. Bir müddet annesiyle beraber kalan Hz. Muhammed (s.a.) bu süre içerisinde amcası Ebu Lehep’in cariyesi Süveybe tarafından da emzirildi.

Mekke şehrinin havası küçük çocuklar için elverişli olmadığından şehrin önde gelen aileleri yeni doğan bebekleri göçebe kabilelere mensup sütannelere verirlerdi. Bununla çocukların çölün serin havasında büyümeleri, ayrıca doğru ve sade Arapçayı öğrenmeleri sağlanmış olurdu. Hz. Muhammed (s.a.) de bu amaçla Taif yakınlarında, çölde yaşayan Halime adında bir sütanneye verildi. Dört yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında kalan Hz. Peygamberin Abdullah, Üneyse ve Şeyma adlarında sütkardeşleri vardır.

Hz Muhammed'in (sav) çocukluğu

Dört yaşında annesi Âmine’ye geri verilen Hz. Muhammed (s.a.), altı yaşına kadar annesiyle birlikte yaşadı. Altı yaşlarındayken annesi ve dadısı Ümmü Eymen ile birlikte babasının mezarını ve akrabalarını ziyaret etmek için Medine’ye gitti. Bir süre orada akrabalarının yanında kaldı ve babasının mezarını ziyaret etti. Tekrar Mekke’ye dönerken Ebva denilen yerde Hz. Peygamberin annesi hastalanıp vefat etti. Doğmadan önce babasını kaybeden Hz. Peygamber, küçük yaşta annesini de kaybetti. Böylece hem yetim hem öksüz kaldı. Ümmü Eymen Hz. Peygamberi getirip dedesine teslim etti. Bundan sonra Hz. Peygamber (s.a), dedesinin yanında kalmaya başladı.

Sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmüttalip’in yanında kalan Hz. Peygamberin bakımını dadısı Ümmü Eymen yaptı. Dedesi, torununu çok sevdiğinden onunla özel olarak ilgilendi. Annesinin ve babasının yokluğunu ona hissettirmemek için elinden geleni yaptı. Bu nedenle Hz. Peygamber (s.a.), dedesini kaybedince yatağın altına gizlenerek ağlamıştır.

Dedesi Abdulmuttalip’in vefatından sonra Hz. Muhammed (s.a.)’in bakımını amcası Ebu Talip üstlenmiştir. Ebu Talip, yeğeni Muhammed’i hiçbir zaman kendi çocuklarından ayırmamış ve onu kendi öz çocuğuymuş gibi sevmiştir. Nereye giderse onu yanında götürmüş ve ölümüne dek onun öz babasıymış gibi davranmıştır. Onun yetişmesi için elinden geleni yapmıştır. Buna karşılık ona yük olmak istemeyen Hz. Muhammed (s.a.) de Ebu Talip’e işlerinde yardımcı olmuş, ayrıca onun sürülerini otlatmıştır. Amcasının hanımı olan Fatma da Hz. Peygambere öz annesi gibi davranmıştır. İşte Hz. Peygamber bu iki kişiye olan vefa borcunu ödemek amacıyla daha sonra amca­sının oğlu olan Hz. Ali’yi yanına alarak onu aynı amcasının kendisini yetiştirdiği gibi yetiştirmiştir.

Hz Muhammed'in (sav) gençliği

Hz. Muhammed, on iki yaşından itibaren amcasıyla birlikte kervanlar aracılığıyla ticari sefer­lere katılmaya başlamıştır. İlk yolculuğunu amcası Ebu Talip ile birlikte Busra’ya yapmıştır.

Hz. Hatice’nin kervanını Şam’a götürdü.

Dürüst bir tüccar olan Hz. Muhammed (s.a.) Mekke’nin zengin ve soylu iş kadınlarından biri olan Hz. Hatice’nin kervanının yönetimini üstlenmiştir. Hz. Hatice zamanla Hz. Muhammed (s.a.)’in dürüstlüğünden ve ticaretteki başarısından etkilenmiş ve ona evlilik teklifinde bulunmuştur.

Hz. Hatice’nin evlilik teklifine olumlu cevap veren Hz. Muhammed (s.a.), Hz. Hatice’yi ailesin­den isteyerek evlenmiştir. Hz. Muhammed (s.a.) evlendiği sırada yirmi beş, Hz. Hatice kırk yaşın­daydı. Peygamberimizin bu evlilikten Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm, Fatıma ve Abdullah olmak üzere altı çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunlardan Fatıma dışındakiler Hz. Peygamberin sağ­lığında vefat etmişlerdir. Hz. Fatıma ise Hz. Muhammed (s.a.)’in vefatından altı ay sonra vefat etmiştir.

Kaynak : https://www.ilimrehberi.net/dini-ilimler/hz-muhammed-sav/1088-hz-muhammedin-dogumu-cocuklugu-ve-gencligi.html


Yorumlar

    İlk Yorumu Sen Yap !

Yorum Yap

Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır.( ). En fazla 160 karakter yazabilirsiniz.

<

'Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse o vardır.'